e-Opieka aktywizująca

To ten element teleopieki, który wdrażamy, gdy podopiecznemu potrzebna jest czasowa lub stała pomoc w zwiększeniu aktywności. Lub utrzymaniu jej na stałym poziomie.

Takie sytuacje dzieją się często np. po hospitalizacji, w momencie zmiany sytuacji życiowej (osamotnienie), po dłużej trwających chorobach. Takim osobom poza samą teleopieką – w zależności od potrzeb – włączamy także dodatkowe usługi społeczne, które mają wpłynąć na zwiększenie aktywności seniora lub jego stabilizację. Zakres prac jest zależny od stanu podopiecznego oraz wybranej opcji usług wsparcia.

W zależności od tego, co jest Ci potrzebne, możemy zaoferować:

 1. rozmowy zdalne stałe zgodne z zamówieniem (kontakt wg harmonogramu po naszej stronie)
 2. zdalne porady psychologiczne zgodne z umówionym grafikiem
 3. możemy też zaproponować dodatkowo usługę opiekunów terenowych – aktywizujących, którzy pomogą Ci (lub Twojemu bliskiemu) na miejscu w domu.

Do tej ostatniej usługi opiekuńczej zaliczamy takie elementy aktywizacji, jak:

 • rozmowy towarzyskie
 • terapia zajęciowa pomagająca w zwiększeniu aktywności psychicznej lub fizycznej
 • przygotowania do rozpoczęcia aktywności poza domem
 • spacery
 • towarzyszenie w aktywnościach poza domem.

A co jeszcze?

By sprostać potrzebom naszych seniorów na bieżąco wprowadzamy inne usługi zawarte w naszym sklepie. Znajdziesz tu:

 • Usługi opieki domowej, w tym wytchnieniowej,
 • Usługi fizjoterapii domowej
 • Usługi sprzątające.

Zadziałaj!

 • Czy twój senior wymaga coraz częstszej pomocy we własnym domu?
 • Czy zauważam spadek jej/jego samodzielności i aktywności życiowej?
 • Czy zdarzały się już pierwsze drobne wypadki, osłabnięcia, ataki, przy których szybkość interwencji jest znacząca dla życia lub zdrowia?
Zamów Teleopiekę

Dla naszych podopiecznych uruchomiliśmy komórkę medyczną – NZOZ OPIEKANOVA. Komórka medyczna prowadzi dla Państwa usługi medyczne, rehabilitacyjne i terapię psychologiczna.

Nr wpisu do rejestru podmiotów leczniczych: 000000228952.